NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktige 12 december 2011

  1. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

  2. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om förbud mot trottoarpratare

  3. Motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktige-grupp om barnfattigdom

  4. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp om inrättande av en frivilligcentral

  5. Bestorps naturreservat - utökning

  6. Policy och riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning inom Falköpings kommun 2012-2014

  7. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

  8. Sotning - ny taxekonstruktion

  9. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

  10. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
4 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016