NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Alkoholförtäringsförbud - revidering, Sotning - ny taxekonstruktion

Kommunfullmäktige 12 december 2011

  1. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

  2. Sotning - ny taxekonstruktion

  3. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

  4. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
9 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016