NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om förbud mot trottoarpratare

Kommunfullmäktige 12 december 2011

  1. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om förbud mot trottoarpratare

  2. Motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktige-grupp om barnfattigdom

  3. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp om inrättande av en frivilligcentral

  4. Bestorps naturreservat - utökning

  5. Policy och riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning inom Falköpings kommun 2012-2014

  6. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

  7. Sotning - ny taxekonstruktion

  8. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

  9. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
5 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016