Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunrevisionens granskning av den interna kontrollen år 2013

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

  1. Kommunrevisionens granskning av den interna kontrollen år 2013

    Dnr 2014/00084 007

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 128/2014

              b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-05-27

              c) Revisionsrapporten

Program
4 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016