Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om aktivitetsrehab- och arbetscenter

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

 1. Besvarande av motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om aktivitets/rehab- och arbetscenter

  Dnr 2014/00070 142

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 126/2014

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-06-05

            c) Socialnämnden § 64/2014 med yttrande

            d) Styrelsen för Det finns bruk för allas remissvar

            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 14/2014

            f) Kommunstyrelsen § 54/2014

            g) Motionen

Program
7 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016