Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Rapportering ej verkställda gynnande beslut om stöd och service

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

 1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – första kvartalet 2014

  Dnr 2014/00234 700

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 145/2014

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-06-13

            c) Socialnämnden § 58/2014

            d) Socialnämndens arbetsutskott § 127/2014

            e) Rapport

Program
12 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016