Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förvärv av byggnad på ofri grund på Mösseberg 50:25, Nils Ericssonsgatan 11, Falköping

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

  1. Förvärv av byggnad på ofri grund på Mösseberg 50:25, Nils Ericssonsgatan 11, Falköping

    Dnr 2014/00241 252

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 142/2014

              b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande

                  2014-06-04 med bilaga

Program
11 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016