Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entledigande och Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

 1. Entledigande av Hans Henemyr (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

  Dnr 2014/00215 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-04


 2. Entledigande av Kristina Åhslund (S) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2014/00216 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-25


 3. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av rutin för bisysslor

Program
14 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016