Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om turistväg från Karleby via Ekornavallen mot Varnhem

Kommunfullmäktige 25 augusti 2014

 1. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om turistväg från Karleby via Ekornavallen mot Varnhem

  Dnr 2014/00069 840

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 127/2014

            b) Trafikingenjörens och turistchefens tjänsteutlåtande 2014-05-27

            c) Kommunstyrelsen § 53/2014

            d) Motionen

Program
8 av 14
Publicerad
fredag 25 mars 2016