Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av friluftsplan

Kommunfullmäktige 27 april 2015

 1. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 2. Antagande av friluftsplan för Falköpings kommun

  Dnr 2011/00073 430

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 30/2015

            b) Kommunstyrelsen § 50/2015

            c) Stadsbyggnadschefens och kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-01-28

            d) Samrådsredogörelse

            e) Friluftsplan

  Friluftsplanen finns på http://www.falkoping.se/friluftsplan">http://www.falkoping.se/friluftsplan

Program
4 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016