Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 9-12

Kommunfullmäktige 27 april 2015

 1. Redovisning av obesvarade motioner

  Dnr 2015/00110 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 83/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-03-19 med bilaga


 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Jonas Landén (SD)

  Dnr 2015/00117 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 35/2015


 3. Entledigande av Martin Staberg (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00123 023

  Bilaga a) Avsägelse 2015-03-16


 4. Entledigande av Magdalena Sahlén (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2015/00128 023

  Bilaga a) Avsägelse 2015-03-18

Program
9 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016