Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 15-16

Kommunfullmäktige 27 april 2015

 1. Ombudgeteringar från år 2014 till år 2015

  Dnr 2015/00122 041

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 65/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-03-17


 2. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Tekniska nämndens slutredovisningar för större byggnads- och anläggningsprojekt

            b) Barn- och utbildningsnämndens svar på kommunrevisionens fråga om särskilt stöd till               elever

            c) Kommunrevisionens granskning av räddningsnämnden

Program
12 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016