Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mångfaldsutskott istället för integrationsutskott

Kommunfullmäktige 27 april 2015

  1. Inrättande av mångfaldsutskott istället för integrationsutskott

    Dnr 2015/00108 130

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 70/2015

              b) Bitr. kommundirektörens tjänsteutlåtande 2015-02-24

Program
5 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016