Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Översyn av det handikappolitiska programmet

Kommunfullmäktige 27 april 2015

  1. Översyn av det handikappolitiska programmet

    Dnr 2014/00297 731

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 76/2015

              b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-03-11

              c) Socialnämnden § 61/2015

Program
6 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016