Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Försäljning: Klockaregården till Falbygdens Hästsportförening

Kommunfullmäktige 27 april 2015

  1. Försäljning av byggnader och mark vid Klockaregården till Falbygdens Hästsportförening

    Dnr 2015/00112 253

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 82/2015

              b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2015-03-11 med bilaga

Program
8 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016