Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

  1. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

    Dnr 2015/00308 040

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 189/2015

              b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-22

              c) Förslag till reviderade riktlinjer

Program
9 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015