Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 16-20

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

 1. Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

  Dnr 2015/00297 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 196/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 12/2015

            d) Förslag till taxa


 2. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

  Dnr 2015/00385 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 197/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-14

            c) Tekniska nämnden § 80/2015

            d) Förslag till ändrad taxa


 3. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar

  Dnr 2015/00393 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 58/2015


 4. Ändring av avgifter vid Ekehagens forntidsby år 2016

  Dnr 2015/00395 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 199/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 60/2015


 5. Ändring av avgifter vid Falbygdens museum

  Dnr 2015/00394 806

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 200/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 59/2015

Program
12 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015