Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsm.- och fod.lagstift.

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

 1. Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

  Dnr 2015/00295 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 195/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 10/2015

            d) Förslag till ändrad taxa

Program
11 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015