Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

 1. Entledigande av Mantas Mazeitavicius (SD) från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden

  Dnr 2015/00458 101

  Bilaga a) Avsägelse


 2. Entledigande av Lars-Olof Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00489 101

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Entledigande av Lars-Olof Johansson (SD) från uppdragen som ledamot i socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2015/00488 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Zarah Meyner (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i barn och

  utbildningsnämnden

  Dnr 2015/00496 101

  Dnr 2015/00488 101

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Johanna Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2015/00501 101

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 2

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2

Program
15 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015