Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 11-14

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

 1. Revidering av Skaraborgs kommunalförbunds förbundsordning

  Dnr 2015/00329 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 191/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-09-15

            c) Skaraborgs kommunalförbund § 15/2015

            d) Förslag till ny förbundsordning


 2. Revidering av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs förbundsordning

  Dnr 2015/00301 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 192/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-08-27

            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 9/2015

            d) Förslag till ny förbundsordning


 3. Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2016

  Dnr 2015/00230 356

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 193/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-03

            b) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 6/2015

            c) Förslag till taxa


 4. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

  Dnr 2015/00296 406

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 194/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 9/2015

            d) Förslag till ändrad taxa

Program
10 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015