Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 21-23

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

 1. Taxa för uthyrning av Ållebergsgymnasiets lokaler

  Dnr 2015/00406 640

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 201/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-15

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 71/2015

            d) Förslag till taxa


 2. Upprättande av vattenskyddsområde i Kättilstorp och Åsarp

  Dnr 2015/00305 422

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 205/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-25

            c) Tekniska nämnden § 68/2015

            d) Samrådsredogörelse


 3. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2015

  Dnr 2015/00377 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 206/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-24

Program
14 av 29
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015