Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av arbetsordning för kommunfullm. i Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 30 november 2015

 1. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun

  Dnr 2015/00264 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-14

            c) Förslag till reviderad arbetsordning

            d) Nuvarande arbetsordning


Program
7 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016