Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Avfallshantering Ö. S. delårsrapport, år 2015

Kommunfullmäktige 30 november 2015

 1. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport för år 2015

  Dnr 2015/00449 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-20

            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 12/2015

            d) Delårsrapport år 2015

            e) Revisorernas bedömning

            f) PWC:s granskningsrapport


Program
10 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016