Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning

Kommunfullmäktige 30 november 2015

 1. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun

  Dnr 2015/00477 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 215/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-22

            c) Förslag till reviderade bestämmelser

            d) Nuvarande bestämmelser


Program
8 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016