Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-17

Kommunfullmäktige 30 november 2015

 1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2016

  Dnr 2015/00549 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag


 2. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016

  Dnr 2015/00504 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 227/2015

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-20


 3. Återbesättande av uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden efter Mantas Mazeitavicius (SD)

  Dnr 2015/00458 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 140/2015

            b) Avsägelse


 4. Entledigande av Ingrid Martens (C) från uppdraget som förste vice ordförande i socialnämnden

  Dnr 2015/00525 101

  Bilaga a) Avsägelse

Program
12 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016