Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 7-10

Kommunfullmäktige 30 november 2015

 1. Revidering av pensionsriktlinjen

  Dnr 2015/00276 024

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2015

            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2015-06-01

            c) Förslag till reviderad pensionsriktlinje


 2. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för de kommunala bolagen

  Dnr 2015/00363 107

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 217/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-08-24


 3. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för Ekehagens Forntidsby AB

  Dnr 2015/00509 107

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 218/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-28


 4. Ansökan från Påverås-Marka fiberekonomisk förening om kommunal borgen

  Dnr 2015/00468 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 222/2015

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-01

            c) Ansökan


Program
9 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016