Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-13

Kommunfullmäktige 30 november 2015

 1. Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport för år 2015

  Dnr 2015/00454 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 224/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-21

            c) Direktionen för Skaraborgsvatten § 12/2015

            d) Delårsrapport år 2015

            e) Revisorernas bedömning

            f) PWC:s granskningsrapport


 2. Ändring av taxa för felparkeringsavgifter

  Dnr 2015/00462 315

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-12

            c) Tekniska nämnden § 92/2015

            d) Förslag till ändrad taxa


Program
11 av 12
Publicerad
fredag 25 mars 2016