Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om samarbete med alt. aktörer inom kommun. verksamh.

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

  1. Besvarande av interpellation från Ed Kahrs (M) om samarbete med alternativa aktörer inom kommunens verksamheter

    Dnr 2015/00627 101

    Bilaga a) Kommunfullmäktige § 169/2015

              b) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar 2016-01-12

Program
4 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016