Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet MöS delårsrapport för år 2015

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

 1. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2015

  Dnr 2015/00562 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2016

            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-12-15

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 17/2015

            d) Delårsrapport år 2015

            e) Revisorernas bedömning

            f) PWC:s granskningsrapport

Program
6 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016