Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om urinseparering

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

 1. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om urinseparering

  Dnr 2015/00137 351

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 2/2016

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2015-11-25

            c) Miljönämnden östra Skaraborg § 40/2015 med bilagor

            d) Tekniska nämnden § 79/2015

            e) Byggnadsnämnden § 106/2015

            f) Kommunstyrelsen § 102/2015

            g) Motionen

Program
5 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016