Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 11-16

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

 1. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

  Dnr 2015/00571 250

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 24/2016

            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-11-23 med bilaga


 2. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)

  Dnr 2015/00602 115

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 176/2015

            b) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt


 3. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00623 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2016/00014 101

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2016/00015 101

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som 2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden


  Dnr 2016/00016 101

  Bilaga a) Avsägelse

Program
9 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016