Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Plåtslagaren 19 och 20 på Ny- Landbo- Repslagare-gatan i Gamla Stan

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

  1. Försäljning av fastigheterna Plåtslagaren 19 och 20 på Nygatan/Landbogatan/Repslagaregatan i Gamla Stan, Falköping

    Dnr 2015/00611 253

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2016

              b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-12-04 med bilaga

Program
8 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016