Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 7-9

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

 1. Ansökan från samfällighetsföreningen Fågeluddens VA om kommunal borgen för byggnadskreditiv

  Dnr 2015/00588 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 9/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-01

            c) Ansökan


 2. Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om justering av kostnad för moduler vid Kinnarps förskola

  Dnr 2015/00595 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-02

            c) Barn- och utbildningsförvaltningen § 111/2015


 3. Förslag till bildande av naturreservatet Mössebergs östsluttning i Falköpings kommun

  Dnr 2013/00286 265

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2016

            b) Kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-11-20 med bilagor

Program
7 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016