Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändringar av policys, reglementen och budgetram (ärenden 4-8)

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

4. Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning

5. Ändring av kommunstyrelsens reglemente

6. Ändring av tekniska nämndens reglemente

7. Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente

8. Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget för år 2022

Policyändring

Program
5 av 13
Publicerad
måndag 28 februari 2022