Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapporter (ärenden 10-15)

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

10. Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 2021

11. Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg per den 30 juni 2021

12. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021

13. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2021

14. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2021

15. Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2021

Delårsrapport

Program
7 av 13
Publicerad
måndag 28 februari 2022