Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Startbesked för projektet "Nybyggnad av korttidsboende"

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

9. Startbesked för projektet "Nybyggnad av korttidsboende" och tilläggsanslag till tekniska nämndens investeringsbudget

Program
6 av 13
Publicerad
måndag 28 februari 2022