Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Okularet 12 & Val till samordningsförbund Skaraborg (ärenden 17-20)

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

17. Försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping

18. Val av styrelse i Fastighetsaktiebolaget Okularet 12

19. Val av lekmannarevisor i Fastighetsaktiebolaget Okularet 12

20. Val av ägarrepresentant till Samordningsförbundet Skaraborg år 2022

Samordningsförbund Skaraborg

Program
9 av 13
Publicerad
måndag 28 februari 2022