Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden, återbesättanden och anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 28 februari 2022

22. Entledigande av Björn Perneborn (L) från uppdraget som ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

23. Entledigande av Jonas Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i valnämnden

24. Entledigande av Åke Högberg (C) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

25. Entledigande av Josef Samuelsson (KD) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

26. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB efter Kelesh Hussein (S)

27. Återbesättande av uppdraget som ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter Gunnar Johanzon (S)

28. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Program
11 av 13
Publicerad
måndag 28 februari 2022