Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 november 2022

Kommunfullmäktige den 28 november 2022, klockan 09:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2022

04. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022

05. Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 2022

06. Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2022

07. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2022

08. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2022

09. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning för år 2023

10. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2023

11. Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026

12. Upphävande av tekniska nämndens reglemente och ändring av kommunstyrelsens reglemente

13. Upprättande av alternativ ledningsplats för att upprätthålla ledningsförmågan vid extraordinära händelser

14. Gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

15. Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera och uppmaning att revidera förbundsordningen

16. Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet

17. Entledigande av Anette Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

18. Entledigande av Anette Larsson (SD) från uppdragen som ersättare i socialnämnden och ledamot i byggnadsnämnden

19. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

20. Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023

Göran Helmersson

Program
1 av 18
Publicerad
måndag 28 november 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022