Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

20. Flerårsplan och budget - Kompetens och arbetslivsnämnden

Kommunfullmäktige 28 november 2022

20. Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 - 5. Debatt om kommunens nämnder

Här debatteras de olika nämndernas verksamhet på en övergripande nivå.

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Kultur och fritidsnämnden

Kompetens och arbetslivsnämnden

Byggnadsnämnden

Barn och utbildningsnämnden

Budget

Program
15 av 18
Publicerad
måndag 28 november 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022