Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

20. Budget - Debatt om kommunens fyra övergripande mål, del 2 av 2

Kommunfullmäktige 28 november 2022

20. Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 - 3. Debatt om kommunens fyra övergripande mål

Efter den strategiska debatten påbörjas debatten om kommunens övergripande mål, målen debatteras var och en för sig

a. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

b. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

c. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

d. Kommunens organisation ska vara utvecklande och fönyande med en tillitsbaserad styrning

Budget

Program
9 av 18
Publicerad
måndag 28 november 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022