Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3-9. Delårsrapporter, Redovisning av kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige 28 november 2022

04. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2022

05. Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 2022

06. Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2022

07. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2022

08. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2022

09. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning för år 2023

Miljösamverkan Östra Skaraborg Tolkförmedling Väst Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgsvatten Delårsrapport Skaraborg Partistöd

Program
3 av 18
Publicerad
måndag 28 november 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022