Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10-19. Beslutsärenden

Kommunfullmäktige 28 november 2022

10. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2023

11. Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026

12. Upphävande av tekniska nämndens reglemente och ändring av kommunstyrelsens reglemente

13. Upprättande av alternativ ledningsplats för att upprätthålla ledningsförmågan vid extraordinära händelser

14. Gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

15. Investering i mikrobiologisk säkerhetsbarriär med mera och uppmaning att revidera förbundsordningen

16. Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående friliggande fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt förändringar i verksamhet

17. Entledigande av Anette Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

18. Entledigande av Anette Larsson (SD) från uppdragen som ersättare i socialnämnden och ledamot i byggnadsnämnden

19. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Socialnämnden Skaraborg Byggnadsnämnden Avfall och Återvinning Skaraborg

Program
4 av 18
Publicerad
måndag 28 november 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022