Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2 Mötets öppnande, Inkomna motioner...

Kommunfullmäktige 28 november 2022

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Program
2 av 18
Publicerad
måndag 28 november 2022

Kommunfullmäktige 28 november 2022