Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av interpellation om familjerna i Falköping

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Besvarande av interpellation från Maddelene Larsson (SD) om familjerna i Falköping

Dnr 2016/00055 710

Bilaga a) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar

          b) Kommunfullmäktige § 24/2016

Program
6 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016