Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11 och 12

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2015 till år 2016

Dnr 2016/00105 041

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2016

          b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-03-07

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/00463 730

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-02-29

          c) Förslag till reglemente

Program
12 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016