Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 18-23

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Redovisning av obesvarade motioner april 2016

Dnr 2016/00164 101

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-03-17

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2016–2018

Dnr 2016/00069 026

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-02-03

          c) Jämställdhets- och mångfaldsplan

Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna, SERN

Dnr 2015/00431 102

Bilaga a) Kommunfullmäktige § 195/2015

Återbesättande av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Mattias Lindgren (MP)

Dnr 2016/00135 101

Bilaga a) Kommunfullmäktige § 48/2016

Entledigande av Viktor Hansson (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/00168 101

Bilaga a) Avsägelse 2016-03-15

Anmälningsärenden

Dnr 2016/00148 101

Bilaga a) Slutrapporten från ungdomsenkäten LUPP – Ung i Falköping år 2015

          b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2015-11-26, 2016-01-14, 2016-02-11                   och 2016-03-10

Program
15 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016