Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 14-17

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Försäljning av del av fastigheten Smeden 13 på Trädgårdsgatan 27, Falköping

Dnr 2016/00130 253

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-03-02

          c) Köpekontrakt

Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera

Dnr 2016/00146 250

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Stadsbyggnadschefen tjänsteutlåtande 2016-03-11

          c) Avtal

Upphävande av taxa för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor

Dnr 2016/00089 316

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-16

          c) Tekniska nämnden § 127/2015

          d) Taxan

Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram för dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Dnr 2016/00123 045

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-02-26

Program
14 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016