Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Köp av fastigheten Sankt Bernhard 9, Botvidsgatan 43, Falköping

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Köp av fastigheten Sankt Bernhard 9, Botvidsgatan 43, Falköping

Dnr 2016/00013 252

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016

          b) Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-03-10

          c) Avtal

Program
13 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016