Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att återuppliva karnevalen i Falköping

Kommunfullmäktige 25 april 2016

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att återuppliva karnevalen i Falköping

Dnr 2015/00381 861

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 83/2016

          b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-03-02

          c) Kultur- och fritidsnämnden § 86/2015

          d) Kommunstyrelsen § 174/2015

          e) Motionen

Program
8 av 15
Publicerad
måndag 25 april 2016